Marinediesel er tilgjengelig på kaia innst i hamna. Per i dag kan det ikkje fyllast med vanleg bankkort, men eventuelle gjestar kan få fylt diesel ved å henvende seg til vakthavende kontaktperson i hamna.
Treng du bensin er det kort vei til Bensinstasjonar.
Dieselbrygga har frostfri fylling av vatn.

Vi har plan om å oppgradere anlegget med bensin i tillegg til diesel. 
Ny pumpe vil bruke vanlige bankkort for betaling.
Mål er å ha nytt anlegg ferdig i løpet av august 2021