Marinediesel er tilgjengelig på kaia innst i hamna. Per i dag kan det ikkje fyllast med vanleg bankkort, men eventuelle gjestar kan få fylt diesel ved å henvende seg til vakthavende kontaktperson i hamna.
Treng du bensin er det kort vei til Bensinstasjonar.
Dieselbrygga har frostfri fylling av vatn. Nøkkel ligg i sikringsskapet.