Prisar per døgn:
Båtplass pr. døgn                               200,-
Bubil pr. døgn                                     200,-
Prisar er inkludert straum og vatn.

Antall gjesteplassar:
25 gjesteplassar fordelt på to brygger.

Innsegling:
Grøn og raud lykt ved molo.
Gjestebryggene ligg innerst i hamna, sjå bildet.

Maks seglingsdjupne:
2,0  meter.

Andre kontingentar og avgifter: (2020)
Medlemsavgift    
Leige bryggeplass pr. månad  
Gebyr ved for sein betaling
Gebyr ved oppretting/flytting/oppseiing av plass
Leige for plass på land inntil 10 dagar, ikkje medl
Bryggeplass nr. 2 for medlem
Utleige av Ankerstova til medlem/ikkje medlem
Sjøsetting/opptrekk, ikkje medlem
Avgift pr. månad for fastbuande, medlem
Avgift støttemedlem        
Bruk av straum til båtar
kr. 1.865.-
kr. 500.-
kr. 200.-
kr. 500,-
kr. 500,-
kr. 1.865.-
kr. 700/1500,-
kr. 200.-
kr. 2.000.-
kr. 400.-
kr. 1.50,- KW/h


Gjesteplassar: